فری اسپین ویژه کازینو بونگو

شرایط دریافت فری اسپین:

 
برای دریافت فری اسپین، 
پس از واریز و پیش از بازی کردن با مبلغ به پشتیبانی شبانه روزی کانن بت مراجعه نمایید و بسته به آفر ارائه شده فری اسپین دریافت کنید.

 

این فری اسپین شامل بازی  Sun of Egypt میباشد و تنها یک بار در طول روز میتوانید دریافت نمایید.